KUĢĪTIS MARIENBURG                

               VILCIENIŅŠ SEVERĪNS